"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 76           Năm 2007 Ngày 23 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/08/2007 Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2994/2005/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức thu, chi học phí và xây dựng cơ sở vật chất trường học từ năm học 2005 – 2006. 03
22/08/2007 Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND về việc phân giao kinh phí hỗ trợ năm 2007 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, đề án của tỉnh. 05
22/08/2007 Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 21
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21/08/2007 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 31
02/08/2007 Quyết định số 2605/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 33
13/08/2007 Quyết định số 2672/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Trường Trung học Cơ sở Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. 35
13/08/2007 Quyết định số 2676/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới công trình đường Phước Hải – Lộc An (giai đoạn 1), xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. 37
13/08/2007 Quyết định số 2680/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường Quốc lộ 55, Bạch Đằng nối dài, thị xã Bà Rịa. 42
13/08/2007 Quyết định số 2682/QĐ-UBND về việc cho phép điều chỉnh bổ sung gói thầu xây lắp và thiết bị dự án trụ sở Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 45
13/08/2007 Quyết định số 2688/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư hoàn thành công trình nâng cấp, cải tạo khu kỹ thuật đảm bảo tác chiến Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 46
13/08/2007 Quyết định số 2689/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp (gói số 1) thuộc dự án đường quy hoạch số 11 (đường số 2 cũ) khu đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 48
14/08/2007 Quyết định số 2697/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang bị phòng máy vi tính dạy học cho 3 trường trung học phổ thông. 50
14/08/2007 Quyết định số 2698/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2007. 60
15,465,688 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner