"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 78           Năm 2007 Ngày 27 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24/08/2007 Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự lập hồ sơ, giao nhận, phân loại quản lý và nuôi dưỡng đối tượng xã hội. 03
24/08/2007 Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 10
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
24/08/2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 của ngành giáo dục huyện Long Điền. 25
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14/08/2007 Quyết định số 2695/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung giá trị hợp đồng công trình Trường Mầm non xã Long Phước, thị xã Bà Rịa. 28
20/08/2007 Quyết định số 2755/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán phần khoan dẫn ép cọc công trình Trường Trung học Cơ sở Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu. 29
21/08/2007 Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán phần chi phí xây dựng công trình Trường dạy nghề Tân Thành được phê duyệt tại khoản 5, Điều 1, Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2005 và tại khoản 2, Điều 1, Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 31
21/08/2007 Quyết định số 2771/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng cổng và hàng rào tạm công trình Trường Tiểu học khu đô thị Chí Linh, thành phố Vũng Tàu. 33
21/08/2007 Quyết định số 2772/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đấu thầu thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở phường 10, thành phố Vũng Tàu. 35
21/08/2007 Quyết định số 2774/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu thuộc dự án Trường Tiểu học bán trú Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu. 37
21/08/2007 Quyết định số 2808/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Tiểu học Lộc An, huyện Đất Đỏ. 39
21/08/2007 Quyết định số 2809/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 43
22/08/2007 Quyết định số 2825/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu đồ án quy hoạch phát triển bưu chính - viễn thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020. 53
23/08/2007 Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Nhà tạm giữ - Công an huyện Tân Thành. 55
23/08/2007 Quyết định số 2832/QĐ-UBND về việc phê duyệt giải pháp súc rửa, hòa loãng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường hồ Rạch Bà và hệ thống thoát nước chính thành phố Vũng Tàu. 60
15,465,939 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner