"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 79           Năm 2007 Ngày 29 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/08/2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
27/08/2007 Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ban hành chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 09
27/08/2007 Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – VũngTàu. 20
27/08/2007 Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ban hành chế độ thu phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 30
27/08/2007 Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2007. 34
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16/08/2007 Quyết định số 2739/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tên gói thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu số 4 thuộc dự án thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu. 37
21/08/2007 Quyết định số 2770/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Trung học Cơ sở phường 4, thành phố Vũng Tàu - phần khối lượng phát sinh. 41
21/08/2007 Quyết định số 2776/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường liên xã Hòa Hội - Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 43
21/08/2007 Quyết định số 2777/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu xây dựng mạng LAN của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
23/08/2007 Quyết định số 2831/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 12 A (xây lắp nhà ở doanh trại) thuộc dự án Trụ sở Công an tỉnh. 51
23/08/2007 Quyết định số 2833/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở khối vận thị xã Bà Rịa. 56
15,249,009 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner