"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 81           Năm 2007 Ngày 05 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/09/2007 Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ trợ cấp cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/07/2007 Quyết định số 2866/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức. 07
27/08/2007 Quyết định số 2849/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án tại khoản 11 Điều 1 Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh (chống thấm dột thân đài Liệt sỹ và đường đi lô mộ). 09
27/08/2007 Quyết định số 2850/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu thiết bị (gói số 2) thuộc dự án xây dựng Trạm quan trắc và phân tích môi trường xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. 11
27/08/2007 Quyết định số 2851/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình hạ tầng kỹ thuật bãi biển Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu đoạn Bimexco. 13
27/08/2007 Quyết định số 2853/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương giai đoạn 2001 - 2010 có xét đến 2020. 16
28/08/2007 Quyết định số 2867/QĐ-UBND phê duyệt thiếtt kế kỹ thuật thi công dự toán xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tân Thành. 17
28/08/2007 Quyết định số 2868/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng 06 phòng học bộ môn Trường Trung học Cơ sở Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa. 21
28/08/2007 Quyết định số 2871/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán xây dựng Trường Tiểu học bán trú Huỳnh Minh Thạnh, huyện Xuyên Mộc (giai đoạn 3). 23
28/08/2007 Quyết định số 2872/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị dạy học lớp 11- thiết bị dùng chung: ti vi, đầu đĩa DVD, máy Cassette CD, máy tính điện tử cầm tay năm học 2007 - 2008 cho các trường trung học phổ thông. 26
29/08/2007 Quyết định số 2886/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng phầm mềm lập phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 33
31/08/2007 Quyết định số 2901/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí dự toán theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Bộ Xây dựng công trình Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, huyện Châu Đức. 35
31/08/2007 Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 02 (trang thiết bị trường học) thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 37
31/08/2007 Quyết định số 2903/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 06 (gói thầu lắp đặt đường dây trung thế và 02 trạm biến áp 03 pha 1.250 kVA-22/0.4 kV) thuộc dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 39
31/08/2007 Quyết định số 2905/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu cung cấp thuốc, vắc xin - sinh phẩm y tế, vật tư tiêu hao cho các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế. 41
04/09/2007 Quyết định số 2913/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm ''trang thiết bị phòng máy vi tính dạy học cho các trường trung học phổ thông'' thuộc dự án tăng cường cơ sở vật chất trường học năm 2007. 51
15,465,696 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner