"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 82           Năm 2007 Ngày 08 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/09/2007 Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
07/09/2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND ban hành các chế độ, bố trí nhân sự trực và mức thu học phí đào tạo của ngành y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 16
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/09/2007 Quyết định số 2910/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí dự toán theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng công trình: hệ thống cấp nước xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. 18
04/09/2007 Quyết định số 2912/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ. 20
04/09/2007 Quyết định số 2928/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Mầm non Hoa Phượng, thị trấn Long Hải để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 23
04/09/2007 Quyết định số 2929/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng xã An Nhứt để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 25
04/09/2007 Quyết định số 2930/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Mầm non Hoa Hồng (cơ sở 1) xã Phước Hưng để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 27
04/09/2007 Quyết định số 2931/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Văn phòng làm việc cảng cá Lò Vôi, xã Phước Hưng huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 29
04/09/2007 Quyết định số 2932/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa chợ Phước Lâm, xã Phước Hưng để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 31
04/09/2007 Quyết định số 2933/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 33
04/09/2007 Quyết định số 2934/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Đền Liệt sĩ xã An Nhứt huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 35
04/09/2007 Quyết định số 2935/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã An Ngãi, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 37
04/09/2007 Quyết định số 2936/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa cảng cá Long Hải, thị trấn Long Hải để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 39
04/09/2007 Quyết định số 2937/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Long Hải để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 41
04/09/2007 Quyết định số 2938/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Trung học Cơ sở Phạm Hồng Thái, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 43
04/09/2007 Quyết định số 2939/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 45
06/09/2007 Quyết định số 2974/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường Hồ Văn Mịch, huyện Côn Đảo. 47
06/09/2007 Quyết định số 2983/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/200 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành. 50
06/09/2007 Quyết định số 2984/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành. 54
06/09/2007 Quyết định số 2987/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung giá trị hợp đồng công trình đường quy hoạch số 6, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. 58
06/09/2007 Quyết định số 2988/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10 - Điều 1 - Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống cấp nước Trường bắn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 59
15,533,622 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner