"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 83           Năm 2007 Ngày 10 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/09/2007 Quyết định số 2940/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Mầm non Hoa Hồng (cơ sở 2), xã Phước Hưng để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 04
04/09/2007 Quyết định số 2941/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Đền Liệt sĩ và chợ xã Tam Phước để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 06
04/09/2007 Quyết định số 2942/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 08
04/09/2007 Quyết định số 2943/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phước Hưng để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 10
04/09/2007 Quyết định số 2944/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Phước Hưng để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 12
04/09/2007 Quyết định số 2945/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Long Hải để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 14
04/09/2007 Quyết định số 2946/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Phước Hưng, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 16
04/09/2007 Quyết định số 2947/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa sân bóng đá An Nhứt, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả bão số 9. 18
04/09/2007 Quyết định số 2948/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa tường rào Đài Truyền thanh huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 20
04/09/2007 Quyết định số 2949/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Đền Liệt sỹ xã Phước Hưng, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 22
04/09/2007 Quyết định số 2950/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa cảng cá Tân Phước - Phước Tỉnh để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 24
04/09/2007 Quyết định số 2951/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa cảng cá Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 26
04/09/2007 Quyết định số 2952/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 28
04/09/2007 Quyết định số 2953/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 - giai đoạn 2 tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 30
04/09/2007 Quyết định số 2954/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Ngọc Hải, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 38
05/09/2007 Quyết định số 2960/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Trường Tiểu học Láng Sim, huyện Xuyên Mộc. 43
05/09/2007 Quyết định số 2961/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Châu Đức. 45
05/09/2007 Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình các phòng chức năng Trường Phổ thông Trung học bán công Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị xã Bà Rịa. 47
05/09/2007 Quyết định số 2963/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Đức, hạng mục sân vận động. 49
05/09/2007 Quyết định số 2964/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Trường Tiểu học bán trú phường 8, thành phố Vũng Tàu. 51
05/09/2007 Quyết định số 2966/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu giá gói thầu mua sắm thiết bị dạy học cho Trường Cao đẳng Cộng đồng, khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 53
05/09/2007 Quyết định số 2967/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm máy photocopy cho các trường trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh. 55
05/09/2007 Quyết định số 2970/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán các khoản mục chi phí tư vấn và chi phí dò tìm xử lý bom, mìn, vật nổ giải phóng mặt bằng xây dựng đã được thực hiện tại Ban Quản lý dự án huyện Xuyên Mộc của các dự án tạm ngưng chuẩn bị thủ tục xây dựng cơ bản được điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 tại Quyết định số 2288/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 57
15,465,832 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner