"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 84           Năm 2007 Ngày 13 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/09/2007 Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND ban hành đề án xã hội hóa hoạt động y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/09/2007 Quyết định số 2911/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Văn phòng điện tử tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 27
05/09/2007 Quyết định số 2965/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc dự án xây dựng Trường Tiểu học Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 29
06/09/2007 Quyết định số 2986/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 30
06/09/2007 Quyết định số 2989/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 03 (đường dây cáp ngầm 22 kV và trạm biến áp 1000 kVA) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư H20, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 32
06/09/2007 Quyết định số 2992/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2005 về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 4800/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường quy hoạch N5, thị xã Bà Rịa. 34
06/09/2007 Quyết định số 2993/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8, Điều 1, Quyết định số 10414/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Gò Cát 6, thị xã Bà Rịa. (Quyết định này thay thế Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 36
06/09/2007 Quyết định số 2994/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm cân kiểm tra trọng tải xe ô tô loại xách tay phục vụ công tác trật tự an toàn giao thông cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 38
06/09/2007 Quyết định số 2995/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường Lê Phụng Hiểu, thành phố Vũng Tàu. 44
06/09/2007 Quyết định số 2996/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường giao thông nọi vùng dự án định canh, định cư Ngãi Giao – Kim Long – Bình Giã, huyện Châu Đức. 46
06/09/2007 Quyết định số 2997/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2015. 48
07/09/2007 Quyết định số 3021/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường giao thông nông thôn, cầu qua Suối Tre và 2 Trường mẫu giáo Tân Sơn, Bầu Phượng thuộc dự án định canh, định cư xã Châu Pha. 58
10/09/2007 Quyết định số 3023/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án hệ thống phát thanh - thiết bị chuyên dùng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 60
15,465,907 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner