"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 85           Năm 2007 Ngày 18 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11/06/2007 Quyết định số 3031/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình hệ cấp nước ngầm xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. 05
29/08/2007 Quyết định số 2885/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục 5 - Điều 1 của Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán hạng mục công trình hệ thống điện chiếu sáng thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Gò Cát 6, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Thay thế Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 07
06/09/2007 Quyết định số 2977/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình trạm biến áp 1 pha 75 kVA thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Láng Dài 1, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10
06/09/2007 Quyết định số 2978/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 13
06/09/2007 Quyết định số 2979/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Phước Hải 2, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 16
06/09/2007 Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Châu Văn Biếc, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 20
06/09/2007 Quyết định số 2981/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23
06/09/2007 Quyết định số 2982/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Phước Lợi, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
06/09/2007 Quyết định số 2991/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục 5 - Điều 1 của Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán hạng mục công trình đường dây cáp ngầm trung thế, đường dây hạ thế và các trạm biến áp 3 pha thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Gò Cát 6, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Thay thế Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 29
11/09/2007 Quyết định số 3028/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường quy hoạch số 19, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 32
11/09/2007 Quyết định số 3029/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án sân, đường nội bộ Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 34
11/09/2007 Quyết định số 3030/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây cáp ngầm hạ thế và trạm biến áp 3 pha 3 x 25 kVA thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 35
11/09/2007 Quyết định số 3032/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp An Ngãi, tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 38
11/09/2007 Quyết định số 3035/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát địa hình và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Khu công nghiệp chế biến thủy sản tại Gò Găng, thành phố Vũng Tàu. 40
12/09/2007 Quyết định số 3068/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số chi tiết thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Mẫu giáo Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ. 42
12/09/2007 Quyết định số 3071/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Tư vấn đặc xá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
13/09/2007 Quyết định số 3082/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Văn phòng điện tử tại Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 47
13/09/2007 Quyết định số 3084/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 50 kVA thuộc dự án đầu tư xây dựng chợ Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 49
14/09/2007 Quyết định số 3103/QĐ-UBND về việc điều chỉnh đơn giá nạo vét hệ thống thoát nước thành phố Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa năm 2005. 52
14/09/2007 Quyết định số 3117/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết qủa đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 3) thuộc dự án xây dựng Trụ sở Sở Công nghiệp. 54
14/09/2007 Quyết định số 3121/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường quy hoạch số 7 thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 55
17/09/2007 Quyết định số 3132/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị thử nghiệm vật liệu xây dựng tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 57
17/09/2007 Quyết định số 3134/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Trường Trung học Cơ sở Xuân Sơn huyện Châu Đức. 59
15,508,495 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner