"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 86           Năm 2007 Ngày 22 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/09/2007 Quyết định số 3083/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
13/09/2007 Quyết định số 3102/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tóc Tiên 2, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. 06
14/09/2007 Quyết định số 3119/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn đo đạc phân lô trích thửa phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 25 ha thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 12
14/09/2007 Quyết định số 3120/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt máy phát điện 3 pha 150 kVA cho Nhà máy cấp nước xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. 15
14/09/2007 Quyết định số 3122/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công viên Festival biển khu 1, thị xã Bà Rịa, khoản mục chi phí chuẩn bị đầu tư. 20
14/09/2007 Quyết định số 3123/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình trại lúa giống nguyên chủng và giống lúa xác nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chi phí chuẩn bị đầu tư. 21
14/09/2007 Quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23
17/09/2007 Quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Nhà tạm giữ - Công an thành phố Vũng Tàu. 25
18/09/2007 Quyết định số 3136/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Trần Nguyên Hãn, phường 9, thành phố Vũng Tàu. 28
18/09/2007 Quyết định số 3137/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án đường liên thôn Sông Xoài 3, Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức. 30
18/09/2007 Quyết định số 3157/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư các công trình đường quy hoạch số 22 và số 26, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 32
18/09/2007 Quyết định số 3159/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Phòng tiếp nhận cải cách hành chính và khu sát hạch lái xe - Sở Giao thông vận tải. 34
18/09/2007 Quyết định số 3162/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 36
18/09/2007 Quyết định số 3163/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 6) thuộc dự án mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. 38
18/09/2007 Quyết định số 3164/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp thiết bị chuyên dùng cho 15 trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng xã, phường từ nguồn chương trình mục tiêu về văn hóa năm 2007. 42
18/09/2007 Quyết định số 3166/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Cơ sở Quang Trung, huyện Châu Đức. 48
18/09/2007 Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư đường trục chính Bắc Nam, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 53
18/09/2007 Quyết định số 3169/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng mạng LAN tại Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 55
19/09/2007 Quyết định số 3182/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Mẫu giáo Long Điền, huyện Long Điền. 57
19/09/2007 Quyết định số 3184/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục di dời đường dây hạ thế phục vụ thi công công trình Trường Tiểu học Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 59
15,537,753 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner