"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 87           Năm 2007 Ngày 24 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/09/2007 Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND ban hành đề án xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14/09/2007 Quyết định số 3131/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 12 - Điều 1 của Quyết định số 4085/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án xây dựng công trình Trụ sở Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn. 42
18/09/2007 Quyết định số 3160/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình chung cư lô A - B cho người có thu nhập thấp tại khu tái định cư Gò Cát 6, thị xã Bà Rịa. 44
18/09/2007 Quyết định số 3161/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công viên Festival biển khu 2, thị xã Bà Rịa, khoản mục chi phí chuẩn bị đầu tư. 46
18/09/2007 Quyết định số 3165/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Vũng Tàu để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 47
19/09/2007 Quyết định số 3183/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành chống xuống cấp và đầu tư bổ sung một số hạng mục tại Trung tâm Giáo dục – Lao động Xã hội ở Phú Mỹ. 50
19/09/2007 Quyết định số 3185/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
20/09/2007 Quyết định số 3190/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VI năm 2007. 56
20/09/2007 Quyết định số 3192/QĐ-UBND phê duyệt phương án kinh tế kỹ thuật khảo sát thiết kế và dự toán kinh phí bước lập dự án đầu tư xây dựng đường và cầu qua rạch Vàm Gửi thuộc tuyến liên cảng Cái Mép - Thị Vải tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành. 58
20/09/2007 Quyết định số 3194/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư các công trình cải tạo nâng cấp đường Cô Giang; cải tạo, nâng cấp đường Lê Quang Định; cải tạo, nâng cấp đường Tiền Cảng 2, thành phố Vũng Tàu. 60
20/09/2007 Quyết định số 3195/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí tư vấn và chi phí rà phá bom, mìn các công trình đường quy hoạch số 19 và số 28, thị trấn Phước Bửu - Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc. 62
15,537,819 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner