"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 89           Năm 2007 Ngày 29 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/09/2007 Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ban hành đề án phát triển xã hội hoá hoạt động văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010. 03
14/09/2007 Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 36
14/09/2007 Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ban hành quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 46
18/09/2007 Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động đặc thù giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 55
18/09/2007 Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 58
21/09/2007 Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND về việc phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. 61
15,465,925 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner