"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 91           Năm 2007 Ngày 01 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
17/07/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 03
17/07/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2006 của huyện Tân Thành. 10
17/07/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Tân Thành. 12
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
21/03/2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND về việc tăng cường nhiệm vụ, chức năng tham mưu, đề xuất của các phòng ban, cơ quan phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện. 14
18/07/2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2007 (công trình do huyện quyết định đầu tư). 18
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/09/2007 Quyết định số 3456/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo xã Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ. 36
25/09/2007 Quyết định số 3457/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục di dời hệ thống điện nằm trong khu vực vòng xoay giao lộ đường số 11, đường 27/4 và đường đi Châu Pha, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 38
25/09/2007 Quyết định số 3471/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp (gói số 5) thuộc dự án xây dựng kho lạnh tại cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo. 42
25/09/2007 Quyết định số 3472/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu. 46
25/09/2007 Quyết định số 3475/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán hạng mục công trình tháo dỡ, di dời hệ thống đèn chiếu sáng nằm trong mặt bằng xây dựng đường quy hoạch số 8 thuộc dự án cải tạo và nâng cấp đường quy hoạch số 8, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 49
25/09/2007 Quyết định số 3477/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường giao thông nội vùng dự án định canh định cư Xuân Sơn - Đá Bạc - Suối Nghệ huyện Châu Đức năm 2005. 51
26/09/2007 Quyết định số 3501/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất 47.032,5 m2 tại Hàng Dương, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Trung tâm Phát triển Quỹ đất lập. 53
15,278,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner