"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 92           Năm 2007 Ngày 03 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26/09/2007 Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa, thông tin ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010. 03
28/09/2007 Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 10
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
18/07/2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc phân chia nguồn thu lệ phí trước bạ đối với các doanh nghiệp có nhu cầu giao đất có thu tiền sử dụng đất. 17
14/09/2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án giải quyết việc làm giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn huyện Tân Thành. 20
02/10/2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND về việc ban hành đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn huyện Tân Thành giai đoạn 2007 - 2010. 35
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/09/2007 Quyết định số 3482/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. 44
26/09/2007 Quyết định số 3488/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 4 (mua xe tải 2 tấn) thuộc dự án Phòng Thí nghiệm Chuyên ngành Xây dựng thuộc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 46
26/09/2007 Quyết định số 3490/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần và chi phí cổ phần hóa của Công ty chế biến Xuất, nhập khẩu Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 47
27/09/2007 Quyết định số 3506/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí dự toán công trình Thư viện Trung tâm huyện Côn Đảo (điều chỉnh theo Thông tư 03/2005/TT-BXD, Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng). 49
28/09/2007 Quyết định số 3512/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa 05 hạng mục công trình thủy lợi năm 2007. 51
28/09/2007 Quyết định số 3520/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai Văn phòng điện tử tại Ủy ban nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 55
15,465,674 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner