"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 93           Năm 2007 Ngày 07 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/09/2007 Quyết định số 3473/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án tuyến thoát nước từ đường Phan Chu Trinh vào hồ Bàu Sen qua hồ Á Châu, thành phố Vũng Tàu. 04
25/09/2007 Quyết định số 3476/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long Quân, phường 2, thành phố Vũng Tàu. 07
25/09/2007 Quyết định số 3478/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai Văn phòng điện tử tại Sở Kế hoạch - Đầu tư. 09
25/09/2007 Quyết định số 3483/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường. 11
25/09/2007 Quyết định số 3485/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường. 13
26/09/2007 Quyết định số 3497/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung các khoản mục chi phí các của công trình đường quy hoạch số 6, 7, 33, 34, 35, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 15
26/09/2007 Quyết định số 3498/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình cải tạo và nâng cấp đường số 23, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 17
26/09/2007 Quyết định số 3499/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư chi phí chuẩn bị đầu tư công trình cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp số 3 Long Hương, thị xã Bà Rịa. 18
26/09/2007 Quyết định số 3500/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình bãi chôn, lấp chất thải hợp vệ sinh tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. 19
28/09/2007 Quyết định số 3513/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình hai nhà chung cư 5 tầng tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. \. 20
28/09/2007 Quyết định số 3514/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 22
28/09/2007 Quyết định số 3518/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hộ tịch của ngành tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 24
28/09/2007 Quyết định số 3519/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu đơn giá in cuốn Công báo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 32
28/09/2007 Quyết định số 3521/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm phần mềm eOffice và hạ tầng kỹ thuật để triển khai ứng dụng Văn phòng điện tử tại Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 39
28/09/2007 Quyết định số 3523/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá cho thuê tài sản thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu nuôi tôm công nghiệp Lộc An, huyện Đất Đỏ. 41
01/10/2007 Quyết định số 3525/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Phương Trang huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 50
01/10/2007 Quyết định số 3526/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 54
05/10/2007 Quyết định số 3541/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch Rạch Bà 2, Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu, lý trình km 0 + 00 đến km 0 + 855. 60
15,465,745 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner