"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 94           Năm 2007 Ngày 11 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/10/2007 Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND bãi bỏ điểm a, b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2005/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05/07/2007 Quyết định số 3539/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch Hàng Điều 4, Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu, lý trình km 0 + 00 đến 0 + 894. 06
02/10/2007 Quyết định số 3531/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp (gói số 8) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu nuôi tôm công nghiệp Lộc An. 10
04/10/2007 Quyết định số 3536/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 05 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Tiểu học Lộc An, huyện Đất Đỏ. 15
05/10/2007 Quyết định số 3537/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch N15, Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu, lý trình km 0 + 00 đến km 2 + 554. 21
05/10/2007 Quyết định số 3538/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch Hải Đăng 3, Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu, lý trình km 0 + 00 đến 0 + 558. 25
05/10/2007 Quyết định số 3540/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch D20, Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu, lý trình km 0 + 00 đến 0 + 672. 28
05/10/2007 Quyết định số 3542/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch D23, Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu, lý trình km 0 + 00 đến 1 + 304. 32
05/10/2007 Quyết định số 3543/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch N1, Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu, lý trình km 0 + 00 đến km 5 + 174. 36
05/10/2007 Quyết định số 3547/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai Website phục vụ thực hiện cải cách hành chính của huyện Tân Thành. 39
05/10/2007 Quyết định số 3548/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Bình Minh Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 42
09/10/2007 Quyết định số 3552/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư hạ tầng khu công nghiệp chế biến Thủy sản Gò Găng, thành phố Vũng Tàu. 46
09/10/2007 Quyết định số 3558/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp thuộc dự án cải tạo, nâng cấp các vị trí thường xảy ra tai nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 50
09/10/2007 Quyết định số 3559/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đường và cầu từ Gò Găng qua Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 52
09/10/2007 Quyết định số 3560/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 6 Điều 1 Quyết định số 167/QĐ-SXD ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán Trường Tiểu học Nguyễn Du, huyện Tân Thành. 54
09/10/2007 Quyết định số 3561/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường Phước Hải – Lộc An (giai đoạn 1), xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 56
09/10/2007 Quyết định số 3562/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua thiết bị (gói thầu số 6) thuộc dự án xây dựng kho lạnh tại cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo. 59
09/10/2007 Quyết định số 3571/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng khu nhà ở liên kế H20 (lô I và K) tại phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa. 63
15,246,875 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner