"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 96           Năm 2007 Ngày 24 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/10/2007 Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 các công trình khắc phục hậu quả bão số 9. 04
16/10/2007 Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 07
17/10/2007 Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính bồi thường dự án Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trên địa bàn thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 10
22/10/2007 Quyết định số 81/2007/QĐ-UBND về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
10/10/2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 17
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/10/2007 Quyết định số 3614/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
16/10/2007 Quyết định số 3625/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch 2, tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 28
16/10/2007 Quyết định số 3626/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Bà Đáp tại huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 30
16/10/2007 Quyết định số 3632/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trụ sở Huyện ủy, huyện Côn Đảo. 34
16/10/2007 Quyết định số 3633/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án sửa chữa lớn đường Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu. 36
16/10/2007 Quyết định số 3634/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình cải tạo và nâng cấp đường số 11, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 38
16/10/2007 Quyết định số 3635/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hồng Lam, tại phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 39
16/10/2007 Quyết định số 3637/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán công trình nhà ăn tập thể thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 41
16/10/2007 Quyết định số 3641/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường 27/4 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 44
17/10/2007 Quyết định số 3647/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình gói thầu số 03 (kiên cố hóa và xây dựng các công trình trên kênh chính), thuộc công trình kiên cố hóa kênh mương hồ Suối Các, huyện Xuyên Mộc. 46
19/10/2007 Quyết định số 3653/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Mỹ III, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rìa - Vũng Tàu. 47
19/10/2007 Quyết định số 3671/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8 - Điều 1 Quyết định số 10603/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo đầu tư dự án hệ thống công trình phụ phục vụ du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Côn Đảo. 50
19/10/2007 Quyết định số 3673/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu trang bị phòng máy vi tính dạy học cho 3 trường trung học phổ thông của Sở Giáo dục – Đào tạo. 52
20/10/2007 Quyết định số 3699/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí dự toán theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Bộ Xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Hưng 2, huyện Long Điền. 54
22/10/2007 Quyết định số 3676/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đài Truyền thanh huyện Châu Đức, hạng mục trạm biến áp 1 pha 25 kVA - 12.7/0.22 kV và đường dây hạ thế. 56
22/10/2007 Quyết định số 3677/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ, hạng mục đường dây trung thế cáp ngầm và 02 trạm biến áp 3 pha 1600 kVA - 15(22)/0,22 - 0,4 kV. 58
15,537,652 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner