"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 98           Năm 2007 Ngày 28 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09/10/2007 Quyết định số 3582/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
12/10/2007 Quyết định số 3607/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán sửa chữa khắc phục bão số 9 các công trình thuộc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh. 06
12/10/2007 Quyết định số 3608/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức giải Bóng đá hạng III toàn quốc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
16/10/2007 Quyết định số 3639/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 06 và 15 Điều 1 Quyết định số 4084/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp và mở rộng các hệ cấp nước thuộc các huyện Long Điền, Đất Đỏ và thị xã Bà Rịa. 14
16/10/2007 Quyết định số 3642/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục cấp nước thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc Quốc lộ 55, thị xã Bà Rịa. 16
22/10/2007 Quyết định số 3680/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng các hạng mục phụ trợ còn lại thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 18
22/10/2007 Quyết định số 3682/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình Trường Mầm non Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa. 21
22/10/2007 Quyết định số 3683/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị xã Bà Rịa. 23
22/10/2007 Quyết định số 3695/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình Trường Tiểu học Phước Hải 3, huyện Đất Đỏ. 25
22/10/2007 Quyết định số 3698/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng công trình Trường Trung học Cơ sở Phước Tỉnh 2, huyện Long Điền. 30
22/10/2007 Quyết định số 3702/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi cán bộ, công chức, viên chức trẻ với công cuộc cải cách hành chính lần III năm 2007. 32
22/10/2007 Quyết định số 3703/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Điều 1 Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh khoản 8 và 9 Điều 1 Quyết định số 7274/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2003 về việc phê duyệt dự án đầu tư Nhà Văn hóa thị xã Bà Rịa. 34
22/10/2007 Quyết định số 3705/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trụ sở khối vận, thị xã Bà Rịa. 36
22/10/2007 Quyết định số 3706/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi an toàn giao thông. 39
22/10/2007 Quyết định số 3711/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Trung học Cơ sở Tam Phước, huyện Long Đất, hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA. 41
23/10/2007 Quyết định số 3716/QĐ-UBND về việc cử người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu. 43
24/10/2007 Quyết định số 3733/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục di dời lưới điện trung, hạ thế và trạm biến áp phục vụ thi công công trình nâng cấp láng nhựa đường giao thông nông thôn từ cổng văn hóa ấp Phước Bình đến tuyến số 12 (khu phân lô) xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 44
26/10/2007 Quyết định số 3745/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 48
26/10/2007 Quyết định số 3746/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu dự án Khu nhà ở liên kế H20 (khu I và K), phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa. 50
26/10/2007 Quyết định số 3748/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2007 dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. 55
15,246,813 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner