"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 99           Năm 2007 Ngày 31 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25/10/2007 Quyết định số 82/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
25/10/2007 Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
30/08/2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc nghiêm cấm cán bộ, công chức uống rượu, bia trong giờ hành chính. 21
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
18/10/2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008. 23
29/10/2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên biển. 25
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/09/2007 Quyết định số 3522/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Mẫu giáo Chí Linh 2 (Nhà trẻ khu D) khu đô thị Chí Linh, thành phố Vũng Tàu. 28
16/10/2007 Quyết định số 3630/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường 51B hướng biển, phường 10, thành phố Vũng Tàu (thuộc dự án các tuyến đường nằm trong dự án khu tái định cư 58,8 ha Đông Bắc Chí Linh, thành phố Vũng Tàu). 32
24/10/2007 Quyết định số 3734/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ kết hợp Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ. 39
26/10/2007 Quyết định số 3747/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 8 - Điều 1 Quyết định số 10407/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 1003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tái định cư H20 lô R, P, Q phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa. 44
26/10/2007 Quyết định số 3749/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu, khoản mục chi phí đền bù đợt 2. 46
29/10/2007 Quyết định số 3758/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả mua sắm thiết bị dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng cho các trường trung học phổ thông theo hình thức chỉ định thầu. 47
29/10/2007 Quyết định số 3763/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 49
29/10/2007 Quyết định số 3766/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng Trường Mầm non 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu. 51
30/10/2007 Quyết định số 3852/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 04 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trụ sở Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn. 54
15,246,884 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner