"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 101           Năm 2007 Ngày 04 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29/10/2007 Quyết định số 3765/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Trưng Vương, huyện Tân Thành. 04
30/10/2007 Quyết định số 3848/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình cải tạo Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 06
31/10/2007 Quyết định số 3865/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và phê duyệt lại hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phước Tỉnh 2, huyện Long Điền. 08
31/10/2007 Quyết định số 3876/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 11B (xây lắp nhà ăn tập thể) thuộc dự án Trụ sở Công an tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 13
31/10/2007 Quyết định số 3877/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm máy móc, trang thiết bị năm 2007 của Thanh tra Sở Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 18
31/10/2007 Quyết định số 3878/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường nội bộ Gò Găng, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 26
31/10/2007 Quyết định số 3880/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường Cây Điệp (liên xã Phước Tân – Xuyên Mộc) huyện Xuyên Mộc. 28
31/10/2007 Quyết định số 3881/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án mở rộng, nâng cấp các hệ cấp nước Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành. 30
31/10/2007 Quyết định số 3882/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 12A (xây lắp nhà ở doanh trại) thuộc dự án Trụ sở Công an tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 32
31/10/2007 Quyết định số 3887/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí mua thiết bị mạng, thi công hệ thống mạng LAN tại trụ sở làm việc mới của Sở Công nghiệp. 34
31/10/2007 Quyết định số 3888/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng chương trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch - Đầu tư. 37
31/10/2007 Quyết định số 3890/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. 39
31/10/2007 Quyết định số 3891/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai Văn phòng điện tử tại Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 41
31/10/2007 Quyết định số 3893/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí mở rộng, nâng cấp website tuyên truyền quảng bá của ngành du lịch. 44
31/10/2007 Quyết định số 3894/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu khám ngoại trú và xét nghiệm (khoa ngoại cũ) Bệnh viện Lê Lợi. 46
31/10/2007 Quyết định số 3895/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, xây dựng Khoa nhiễm, khu điều trị cho bệnh nhân tạm giam, tạm giữ và bệnh nhân cúm gia cầm, Phòng Pháp y - Bệnh viện Bà Rịa. 49
31/10/2007 Quyết định số 3896/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai “dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non giai đoạn 2008 - 2010 ”. 52
01/11/2007 Quyết định số 3918/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường. 58
15,248,930 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner