"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 104           Năm 2007 Ngày 08 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/10/2007 Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời về thẩm quyền quản lý đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
29/10/2007 Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 08
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31/10/2007 Quyết định số 3898/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở Công an phường 9, thành phố Vũng Tàu. 22
05/11/2007 Quyết định số 3938/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tân Thành. 25
05/11/2007 Quyết định số 3939/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị thử nghiệm vật liệu xây dựng năm 2007 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 26
06/11/2007 Quyết định số 3942/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tóc Tiên 2, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. 36
06/11/2007 Quyết định số 3947/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2007 - 2008. 42
06/11/2007 Quyết định số 3948/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
06/11/2007 Quyết định số 3949/QĐ-UBND về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 47
06/11/2007 Quyết định số 3951/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình nâng cấp đường liên xã Bưng Riềng – Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. 49
06/11/2007 Quyết định số 3952/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu mua 05 máy đo tốc độ xe cơ giới có ghi hình ban ngày và ban đêm phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm soát của Công an tỉnh (giai đoạn I - năm 2007). 51
06/11/2007 Quyết định số 3956/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp công trình hệ thống công trình phụ phục vụ du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Côn Đảo. 58
15,533,566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner