"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 111           Năm 2007 Ngày 02 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/11/2007 Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 04
30/11/2007 Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 các công trình khắc phục hậu quả bão số 9. 07
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20/11/2007 Quyết định số 4130/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Mỹ Phú - Korea, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức. 09
26/11/2007 Quyết định số 4167/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Doanh trại Tiểu đoàn 445 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại xã Long Phước, thị xã Bà Rịa. 15
27/11/2007 Quyết định số 4178/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 9, 11 Điều 1 Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Suối Rao huyện Châu Đức. 19
27/11/2007 Quyết định số 4188/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán công trình trùng tu tôn tạo địa đạo Long Phước. 21
27/11/2007 Quyết định số 4189/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2007. 23
27/11/2007 Quyết định số 4192/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp 03 pha 3 x 25 kVA - 15(22)/0,4 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Phước Tân, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Thay thế Quyết định 96/QĐ-CN ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Sở Công nghiệp). 29
27/11/2007 Quyết định số 4210/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa khắc phục hậu quả cơn bão số 9 công trình Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 33
27/11/2007 Quyết định số 4212/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Bà Rịa, hạng mục nâng công suất trạm biến áp 1 pha 50 kVA lên 3 pha 3 x 50 kVA – 22 - 0,4 kV. 34
27/11/2007 Quyết định số 4213/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Nhà Văn hóa thị xã Bà Rịa, hạng mục đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp 3 pha 160 kVA – 22 - 0.4 kV. 36
27/11/2007 Quyết định số 4214/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, thị xã Bà Rịa, hạng mục đường dây hạ thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA - 12.7/0,22 kV. 38
27/11/2007 Quyết định số 4215/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Mầm non Phước Trung, thị xã Bà Rịa, hạng mục đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp 3 pha 3 x 25 kVA – 22 - 0.4 kV. 40
27/11/2007 Quyết định số 4216/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 42
27/11/2007 Quyết định số 4217/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể huyện Tân Thành. 44
27/11/2007 Quyết định số 4218/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch số 2, xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ (giai đoạn 1). 46
28/11/2007 Quyết định số 4240/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bổ sung và điều chỉnh chi phí dự toán theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Bộ Xây dựng, công trình xây dựng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, thị xã Bà Rịa. 51
28/11/2007 Quyết định số 4242/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (quy mô 350 giường bệnh). 53
29/11/2007 Quyết định số 4353/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Bến xe Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc. 56
15,465,887 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner