"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 113           Năm 2007 Ngày 10 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/12/2007 Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2007 – 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/12/2007 Quyết định số 4384/QĐ-UBND về việc bàn giao quản lý công trình hồ chứa nước Đá Đen. 11
04/12/2007 Quyết định số 4385/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần của Chi nhánh UDEC tại Đà Lạt, Cần Thơ. 12
04/12/2007 Quyết định số 4386/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang cổ phần của Xí nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu xây dựng trực thuộc Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị (UDEC). 14
04/12/2007 Quyết định số 4388/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành chợ xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa, hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp 75 kVA - 12,7/(22) kV. 16
04/12/2007 Quyết định số 4389/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình lắp đặt biển tên đường mới và bảng chỉ dẫn địa danh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 18
04/12/2007 Quyết định số 4390/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường số 2, khu quy hoạch dân cư Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành (lý trình Km0 + 000 – Km0 + 398,38). 20
05/12/2007 Quyết định số 4406/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình Phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. 22
05/12/2007 Quyết định số 4407/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án đường quy hoạch số 8, khu dân cư Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 26
05/12/2007 Quyết định số 4408/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án đường quy hoạch số 11, khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 28
05/12/2007 Quyết định số 4410/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình hồ chứa nước Suối Lúp, huyện Châu Đức. 30
05/12/2007 Quyết định số 4411/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình kè Phước Tỉnh nối dài giai đoạn 2, huyện Long Điền. 31
05/12/2007 Quyết định số 4412/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa các công trình Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 32
05/12/2007 Quyết định số 4413/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa hàng rào bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu năm 2007. 34
05/12/2007 Quyết định số 4414/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình tường rào và kho vũ khí K694 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 36
05/12/2007 Quyết định số 4415/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình cải tạo các nút giao, thành phố Vũng Tàu. 38
05/12/2007 Quyết định số 4417/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình cải tạo nút giao Lê Lai – Lê Qúy Đôn, thành phố Vũng Tàu. 39
05/12/2007 Quyết định số 4422/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tuyến ống cấp nước D250 mm Hồ Tràm - Hồ Cốc. 40
05/12/2007 Quyết định số 4423/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thay thế các hố ga thu nước hiện hữu bằng hố thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới trên địa bàn tỉnh. 44
05/12/2007 Quyết định số 4425/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh tổng mức dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa. 48
05/12/2007 Quyết định số 4427/QĐ-UBND về việc xếp hạng công ty nhà nước đối với Công ty Công trình đô thị và Dịch vụ công cộng huyện Châu Đức. 50
05/12/2007 Quyết định số 4428/QĐ-UBND về việc xếp hạng công ty nhà nước đối với Công ty Công trình đô thị và Dịch vụ công cộng huyện Long Điền. 51
05/12/2007 Quyết định số 4429/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2007 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, đề án của tỉnh. 52
15,249,059 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner