"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 115           Năm 2007 Ngày 15 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14/12/2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. 03
14/12/2007 Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND về phê duyệt bảng giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 14
14/12/2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 16
14/12/2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND về việc quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 18
14/12/2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 19
14/12/2007 Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước. 22
14/12/2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. 26
14/12/2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND phê chuẩn cho phép ngành Giáo dục - Đào tạo được chuyển các trường trung học phổ thông bán công thành trường trung học phổ thông công lập và học sinh trung học phổ thông hệ bán công (hệ B) trong các trường trung học phổ thông công lập sang hệ công lập. 28
14/12/2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND phê duyệt phương án đặt tên đường trong địa bàn thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 30
14/12/2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 35
14/12/2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu học phí của Trường Trung cấp Nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm học 2007 - 2008. 38
15/12/2007 Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008. 40
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/10/2007 Chỉ thị số 29/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 51
03/12/2007 Chỉ thị số 31/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn hoạt động hóa chất và điều kiện an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 54
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23/11/2007 Chỉ thị số 30/CT-UBND triển khai thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 59
15,246,767 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner