"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 120           Năm 2007 Ngày 23 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13/12/2007 Quyết định số 4508/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị chuyên ngành cho Đoàn ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
17/12/2007 Quyết định số 4515/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 4) thuộc dự án xây dựng 6 phòng học bộ môn Trường Trung học Cơ sở Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa. 13
17/12/2007 Quyết định số 4527/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đẩu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ. 15
17/12/2007 Quyết định số 4529/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án hệ thống phòng cháy, chữa cháy và thang thoát hiểm cho 04 chung cư khu Đông Bắc sân bay, thành phố Vũng Tàu. 19
17/12/2007 Quyết định số 4530/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hệ thống kênh mương nội đồng đập Sông Ray, đền bù giải tỏa và chi phí khác. 22
17/12/2007 Quyết định số 4538/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 8 Điều 1 Quyết định số 8134/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở liên kế H20 (khu I - K) phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa. 24
17/12/2007 Quyết định số 4539/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 8 Điều 1 Quyết định số 8133/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở liên kế H20 (khu M) phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa. 26
17/12/2007 Quyết định số 4540/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 28
17/12/2007 Quyết định số 4542/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán (gói thầu số 1) thuộc dự án Cảng tàu khách Côn Đảo. 30
17/12/2007 Quyết định số 4543/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án hệ cấp nước ngầm xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. 33
17/12/2007 Quyết định số 4545/QĐ-UBND về việc hủy bỏ quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu tập thể Chí Linh A, phường 9, thành phố Vũng Tàu. 35
17/12/2007 Quyết định số 4546/QĐ-UBND về việc hủy bỏ quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu tập thể Chí Linh C1, phường 9, thành phố Vũng Tàu. 37
17/12/2007 Quyết định số 4547/QĐ-UBND về việc hủy bỏ quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu tập thể Thông tin 3, phường 9, thành phố Vũng Tàu. 39
17/12/2007 Quyết định số 4548/QĐ-UBND về việc hủy bỏ quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu tập thể Đoàn 21, phường 8, thành phố Vũng Tàu. 41
17/12/2007 Quyết định số 4550/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 43
17/12/2007 Quyết định số 4552/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 8416/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trụ sở khối vận thành phố Vũng Tàu. 47
17/12/2007 Quyết định số 4553/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 49
17/12/2007 Quyết định số 4556/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình chung cư tái định cư Long Hải, huyện Long Điền. 55
17/12/2007 Quyết định số 4557/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình chung cư tái định cư Long Điền, huyện Long Điền. 57
19/12/2007 Quyết định số 4636/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng 47.032,5 m2 đất tại Hàng Dương, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 59
15,548,504 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner