"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 125           Năm 2007 Ngày 30 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/12/2007 Quyết định số 99/2007/QĐ-UBND về việc giao mức hỗ trợ ngân sách năm 2008 cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 03
28/12/2007 Quyết định số 100/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 dự án đóng tàu tuần tra vỏ gỗ trên biển cho Công an tỉnh. 07
28/12/2007 Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND về việc chuyển các trường trung học phổ thông bán công thành trường trung học phổ thông công lập và học sinh trung học phổ thông hệ bán công (hệ B) trong các trường trung học phổ thông công lập sang hệ công lập. 08
28/12/2007 Quyết định số 102/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức thu học phí của Trường Trung cấp Nghề tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu từ năm học 2007 - 2008. 10
28/12/2007 Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 12
28/12/2007 Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 24
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
27/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu thuế giá trị gia tăng – thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn xã Láng Lớn năm 2007. 34
28/12/2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện Châu Đức năm 2008. 36
28/12/2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2007. 41
28/12/2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt phân loại đơn vị hành chính huyện Châu Đức. 42
28/12/2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008. 43
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27/11/2007 Quyết định số 4195/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh khoản 7, 9 Điều 1 Quyết định số 8404/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12. 46
20/12/2007 Quyết định số 4650/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2008. 48
15,278,413 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner