"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2008 Ngày 08 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
18/12/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Long Điền năm 2008. 03
18/12/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2008. 11
18/12/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc thông qua đề án phân loại hành chính cấp huyện. 13
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
26/12/2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008. 15
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20/12/2007 Quyết định số 4653/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Phú Mỹ III huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 22
26/12/2007 Quyết định số 5239/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 28
28/12/2007 Quyết định số 5377/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán (phần xây lắp) công trình sân đa năng Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. 37
28/12/2007 Quyết định số 5401/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 39
28/12/2007 Quyết định số 5463/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng Khu biệt thự Osaka - Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 44
02/01/2008 Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc xử lý nguồn vốn Quỹ dự phòng rủi ro từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm. 48
02/01/2008 Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2004 – 2010. 49
02/01/2008 Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Trung học Phổ thông bán công Long Hải - Phước Tỉnh, để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 50
02/01/2008 Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán công trình xây dựng mở rộng trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải. 52
02/01/2008 Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trạm Khuyến ngư huyện Xuyên Mộc. 54
03/01/2008 Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Trung học Cơ sở phường 7, thành phố Vũng Tàu. 55
07/01/2008 Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường quy hoạch số 26 Khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 56
07/01/2008 Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường quy hoạch số 10 thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 58
15,247,544 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner