"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2008 Ngày 13 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08/01/2008 Quyết định số 71/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hòan thành lắp đặt khán đài khai mạc, bế mạc Festival Biển 2006. 05
09/01/2008 Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Đền thờ Liệt sỹ núi Minh Đạm. 07
09/01/2008 Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hệ thống đèn chiếu sáng Tỉnh lộ 44A từ ngã tư Vũng Vằn đến ngã ba Lò Vôi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hạng mục di dời đường dây trung thế và các trạm biến áp. 09
09/01/2008 Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Long Điền 1 thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 11
09/01/2008 Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 14
09/01/2008 Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường điện hạ thế và các trạm biến áp cấp điện cho ấp Thị Vải, Phước Lập, khu Phước Bình, chùa Bửu Thiền, khu vực Phước Tấn, cầu Ngọc Hà, khu vực 1, 7 Ngọc Hà, trạm Mỹ Xuân 1 và trạm Chuẩn Đề, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 16
09/01/2008 Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường điện hạ thế và các trạm biến áp cấp điện dọc hai bên đường Huỳnh Tấn Phát, khu vực chợ Quảng Phú, ngã ba Chi Phong, trạm Vạn Hạnh 2A, trạm Vạn Hạnh 8, trạm Quảng Phú 1B, khu dân cư hải Quan, thị trấn Phú Mỹ, khu kiểm lâm Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. 19
09/01/2008 Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. 22
10/01/2008 Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với xã, phường, thị trấn. 25
10/01/2008 Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan khối Đảng, đoàn thể thuộc dự án Trung tâm hành chính - Chính trị tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 27
10/01/2008 Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Khối chính quyền thuộc dự án Trung tâm hành chính - Chính trị tỉnh tại thị xã Bà Rịa. 31
10/01/2008 Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ban, ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 36
10/01/2008 Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ban, ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 37
10/01/2008 Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ban, ấp Mỹ Xoài, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 38
10/01/2008 Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ban, ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 39
10/01/2008 Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ban, ấp An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 41
10/01/2008 Quyết định số 110/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ban, ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 42
10/01/2008 Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 43
10/01/2008 Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành xây dựng tường rào Trụ sở Ủy ban nhân dân xã phước hội, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 44
10/01/2008 Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành chợ Lộc An, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 45
10/01/2008 Quyết định số 114/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 46
10/01/2008 Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 47
10/01/2008 Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường quy hoạch số 27 Khu đô thị Phú Mỹ, thị Trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 48
10/01/2008 Quyết định số 117/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình Khu nhà ở tái định cư H20 phường Phước Hưng, thị Xã Bà Rịa. 50
11/01/2008 Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm máy móc, trang thiết bị năm 2007 của Thanh tra Sở Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
11/01/2008 Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hòan thành Trường Tiểu học Phước Lợi, huyện Đất Đỏ, hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA. 54
11/01/2008 Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Trung học Cơ sở Phước Hải, huyện Đất Đỏ, hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA. 56
11/01/2008 Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Ủy ban nhân dân và Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Phước Thạnh (cũ) huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 58
11/01/2008 Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trạm Y tế xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 59
11/01/2008 Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 60
15,247,340 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner