"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2008 Ngày 17 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/01/2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông tại thành phố, thị xã, thị trấn và khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu. 04
09/01/2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 07
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
07/01/2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách năm 2008. 13
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11/01/2008 Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra về tín dụng đào tạo. 21
11/01/2008 Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đền thờ Liệt sỹ thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 23
11/01/2008 Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 24
11/01/2008 Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Tiểu học Lộc An, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 26
11/01/2008 Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Trung học Cơ sở Phước Hải, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 27
11/01/2008 Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trung tâm Văn hoá học tập cộng đồng xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 28
11/01/2008 Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Nhà lưu niệm và tượng Đài liệt sĩ Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 30
11/01/2008 Quyết định số 147/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Mẫu giáo Phước Hội, Xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 32
11/01/2008 Quyết định số 148/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, để khắc phục hậu quả cơn bảo số 9. 33
11/01/2008 Quyết định số 149/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Trường Mẫu giáo Lộc An, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 35
11/01/2008 Quyết định số 150/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 36
11/01/2008 Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng công trình Trường Tiểu học Phước Tỉnh 1, huyện Long Điền. 37
11/01/2008 Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng công trình Trường Tiểu học bán trú Long Hải, huyện Long Điền. 41
11/01/2008 Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng công trình Trường Tiểu học bán trú Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 44
11/01/2008 Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng công trình Trường Trung học Phổ thông liên xã Phước Tỉnh - Phước Hưng, huyện Long Điền. 47
11/01/2008 Quyết định số 155/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng công trình Trường Trung học Phổ thông Long Hải, huyện Long Điền. 51
14/01/2008 Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 12, Điều 1 Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo trụ sở làm việc của Liên minh hợp tác xã và Kinh tế hợp tác, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 55
14/01/2008 Quyết định số 159/QĐ-UBND thành lập Hội đồng kiến trúc - quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2008 - 2012. 57
15,247,406 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner