"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2008 Ngày 23 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/01/2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc tổ chức quản lý điều hành ngân sách năm 2008 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 05
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/01/2008 Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng (gói số 7) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 25 ha thị trấn Phú Mỹ huyện Tân Thành. 08
15/01/2008 Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình di dời đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp 01 pha 25 kVA - 12,7/0,22 kV phục vụ thi công công trình đường số 2B thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
15/01/2008 Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình Trường Trung học Cơ sở Láng Dài, huyện Đất Đỏ. 13
15/01/2008 Quyết định số 169/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sửa chửa các công trình tại Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn để khắc phục hậu quả do bão số 09. 15
15/01/2008 Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình cải tạo nâng cấp đường Hương lộ 2, thị xã Bà Rịa. 17
15/01/2008 Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường quy hoạch số 14, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. 19
15/01/2008 Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường Lương Thế Vinh, khoản mục chi phí khác được thực hiện tại Ban Quản lý dự án thành phố Vũng Tàu. 20
15/01/2008 Quyết định số 173/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán công trình điều chỉnh đường kính đảo trung tâm nút giao thông Quốc lộ 51B-51C thuộc dự án Quốc lộ 51 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
15/01/2008 Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí dự tóan theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Bộ Xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Long Hải, Huyện Long Điền. 23
15/01/2008 Quyết định số 176/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án xây dựng Đền thờ Liệt sỹ huyện Châu Đức. 25
16/01/2008 Quyết định số 177/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành chợ Phước Hội xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 9). 27
16/01/2008 Quyết định số 178/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Châu Đức. 28
16/01/2008 Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc dự án xây dựng Trường Mầm non khu vực Xà Bang - Kim Long, huyện Châu Đức. 30
16/01/2008 Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Trung học Cơ sở Châu Văn Biếc, huyện Đất Đỏ, hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA. 32
16/01/2008 Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Mẫu giáo Phước Hải, huyện Đất Đỏ, hạng mục đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA. 34
16/01/2008 Quyết định số 183/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Tiểu học Láng Dài 1, huyện Đất Đỏ, hạng mục trạm biến áp 1 pha 75 kVA. 36
16/01/2008 Quyết định số 184/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trung tâm Văn hoá và học tập công đồng xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 09). 37
16/01/2008 Quyết định số 185/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Tiểu học Phước Hải 2, huyện Đất Đỏ, hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA. 39
16/01/2008 Quyết định số 186/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Trung học Cơ sở Láng Dài, huyện Đất Đỏ, hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA. 41
16/01/2008 Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết tóan vốn đầu tư dự án hòan thành Trường Mẫu giáo Phước Hải, huyện Đất Đỏ. (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 09). 43
16/01/2008 Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Trung học Cơ sở Phước Hải (cũ), thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bảo số 09). 44
16/01/2008 Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Nhà Văn hóa Trung tâm Văn hóa - Thể thao Bàu Thành, huyện Long Điền (trước đây là huyện Long Đất). 46
17/01/2008 Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết tóan công trình Trường Trung học Phổ thông bán công Long Điền, huyện Long Điền. 48
17/01/2008 Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án bổ sung hạ tầng kỹ thuật Nhà thi đấu đa năng 3000 chỗ. 50
18/01/2008 Quyết định số 282/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 51
18/01/2008 Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động huyện Tân Thành. 53
21/01/2008 Quyết định số 297/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình hệ thống cấp nước xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. 55
21/01/2008 Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Đền thờ Liệt sĩ thành phố Vũng Tàu. 57
21/01/2008 Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án chung cư số 11 Lý Thường Kiệt, thành phố Vũng Tàu. 58
21/01/2008 Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 59
21/01/2008 Quyết định số 316/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ban ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 60
21/01/2008 Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Mẫu giáo Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ, hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA. 61
21/01/2008 Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường qua khu hỏa táng, thị xã Bà Rịa. 62
21/01/2008 Quyết định số 321/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nhà làm việc công an xã Phước Hải (cũ), thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 64
15,247,478 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner