"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2008 Ngày 06 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25/01/2008 Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2007 - 2008 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
25/01/2008 Quyết định số 605/QĐ-UBND thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh cấp tỉnh, cấp huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã kiêm nhiệm công tác giáo dục quốc phòng - an ninh. 08
31/01/2008 Quyết định số 699/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Tiểu học Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA. 14
31/01/2008 Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Điều - Quyết định số 5529/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh khoản 10 - Điều 1 Quyết định số 5054/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2001 phê duyệt dự án đường Bạch Đằng nối dài thị xã Bà Rịa. 16
31/01/2008 Quyết định số 714/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và sơ đồ tác nghiệp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2007 - 2008 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 18
31/01/2008 Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sửa chữa trụ sở Sở Giao thông vận tải để khắc phục hậu quả bão số 9. 34
01/02/2008 Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc doanh nghiệp nhà nước năm 2006 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đợt 2). 35
01/02/2008 Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán công trình sửa chữa khắc phục hậu quả cơn bão số 9 tại Trường Trung học Phổ thông Trần Quang Khải, huyện Long Điền. 41
01/02/2008 Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sửa chữa Trường Tiểu học bán trú Cao Văn Ngọc, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 42
01/02/2008 Quyết định số 744/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sửa chữa Trường Tiểu học An Nhứt để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 43
01/02/2008 Quyết định số 745/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sửa chữa khắc phục hậu quả cơn bão số 9 tại trạm Y tế xã Phước Hưng, huyện Long Điền. 44
04/02/2008 Quyết định số 748/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng Khu công nghiệp Phú Mỹ III, huyện Tân Thành. 45
04/02/2008 Quyết định số 749/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Nhứt để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 50
04/02/2008 Quyết định số 750/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Khu tái định cư đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 51
04/02/2008 Quyết định số 752/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. 53
04/02/2008 Quyết định số 753/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sửa chữa Trường Mầm non Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 55
04/02/2008 Quyết định số 754/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sửa chữa Đền thờ Liệt sĩ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 56
04/02/2008 Quyết định số 755/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sửa chữa khắc phục hậu quả cơn bão số 9 tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền. 57
04/02/2008 Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sửa chữa khắc phục hậu quả cơn bão số 9 tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Ngãi, huyện Long Điền. 58
15,247,393 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner