"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2008 Ngày 22 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/03/2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2010. 03
18/03/2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 09
20/03/2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc miễn thu lệ phí một số việc đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 19
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/01/2008 Quyết định số 912/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán (phần xây lắp) công trình Đài tưởng niệm Liệt sĩ cầu Cỏ May, thành phố Vũng Tàu. 21
03/03/2008 Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ kho - bãi container tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23
07/03/2008 Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập “đề án quy hoạch phát triển hệ thống các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020”. 26
07/03/2008 Quyết định số 998/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn An Ninh đoạn ngã tư Bến Đình – ngã tư Giếng Nước thành phố Vũng Tàu. 34
07/03/2008 Quyết định số 1004/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng trọng tài lao động. 36
10/03/2008 Quyết định số 1019/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí trợ cấp Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 các huyện, thị, thành phố. 38
12/03/2008 Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí khen thưởng do thu hồi đất để xây dựng công trình mở rộng Trung tâm Y tế phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. 40
12/03/2008 Quyết định số 1040/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí khen thưởng do thu hồi đất để xây dựng công trình Trường Mầm non Long Toàn nay thuộc phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. 43
12/03/2008 Quyết định số 1059/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư 02 cầu giao thông tại K0+358 và K0+473 trên đê bao bờ phải Sông Ray, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ. 46
14/03/2008 Quyết định số 1070/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch cấp nước và vệ sinh môi trường vùng nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng 2020. 49
14/03/2008 Quyết định số 1077/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa trụ Sở Tư pháp. 56
14/03/2008 Quyết định số 1078/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Ban Quản lý Bến xe huyện Châu Đức. 58
15,247,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner