"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2008 Ngày 09 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
19/03/2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/03/2008 Quyết định số 1024/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 14
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31/03/2008 Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp giai đoạn 2006 – 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 107
01/04/2008 Quyết định số 1273/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị xây lắp điều chỉnh công trình đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận đoạn Hồ Cốc - Bến Lội. 110
07/04/2008 Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch D15 kéo dài, phường 11, thành phố Vũng Tàu lý trình Km 0+00 đến Km 1+107. 112
08/04/2008 Quyết định số 1330/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình trạm biến áp 1 pha 15 kVA-12,7/0,23 kV và cáp ngầm hạ thế cấp điện cho hệ thống chiếu sáng đường quy hoạch số 4, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 115
15,247,404 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner