"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2008 Ngày 10 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/03/2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ giải thưởng báo chí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
08/04/2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý và sử dụng tiền thu phạt từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07
08/04/2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và các hoạt động của Ban Quân dân y các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31/03/2008 Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (gói thầu số 3) thuộc dự án Trường Chính trị tỉnh. 20
03/04/2008 Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa hàng rào bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. 23
03/04/2008 Quyết định số 1289/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư xử lý tổ mối các công trình thủy lợi năm 2008. 28
04/04/2008 Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 32
04/04/2008 Quyết định số 1296/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý dự án phòng lây nhiễm HIV tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 34
04/04/2008 Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2008. 36
04/04/2008 Quyết định số 1305/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư bảo dưỡng máy đóng mở các công trình thủy lợi năm 2008 (đợt 1). 42
07/04/2008 Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Ngãi Giao tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 46
07/04/2008 Quyết định số 1313/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán các khoản mục chi phí tư vấn thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình (đoạn 2 từ cầu Suối Lúp đến ngã tư đường 765), huyện Châu Đức do tạm ngưng chuẩn bị thủ tục xây dựng cơ bản được điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 tại Quyết đinh số 2288/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 49
07/04/2008 Quyết định số 1314/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch 81 (đoạn qua dự án khu dân cư đợt đầu thị trấn Phú Mỹ) huyện Tân Thành. 51
07/04/2008 Quyết định số 1315/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch P (đoạn đi qua dự án khu dân cư đợt đầu thị trấn Phú Mỹ), huyện Tân Thành. 56
15,548,742 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner