"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2008 Ngày 26 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/04/2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
16/04/2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định các khu vực cấp phép xây dựng đối với công trình thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 11
17/04/2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn thanh toán khối lượng các dự án tạm ngưng chẩn bị thủ tục. 15
19/04/2008 Quyết định số 21A/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi nội dung Phụ lục 1 trong Quy định tạm thời về việc thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 19
21/04/2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2008 đến năm 2012. 22
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01/04/2008 Quyết định số 1276/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 11 Điều 1 của Quyết định số 4624/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường Chinfon đoạn từ Quốc lộ 51 đến hàng rào Khu công nghiệp Phú Mỹ I. 36
02/04/2008 Quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình can thiệp giảm tác hại phòng, chống HIV/AIDS năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 38
15,215,204 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner