"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2008 Ngày 28 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07/04/2008 Quyết định số 1320/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng khu quản lý vận hành nhà máy điện Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 04
10/04/2008 Quyết định số 1345/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách học sinh được trợ cấp sách vở, đồ dùng học tập theo Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 09
14/04/2008 Quyết định số 1385/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng Công chứng do một công chứng viên thành lập). 20
17/04/2008 Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều tra, khảo sát, xây dựng phương án xác định giá đất để ban hành năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
21/04/2008 Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và kinh phí của đề án tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học biển và bảo vệ phục hồi nguồn lợi thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 23
21/04/2008 Quyết định số 1445/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Đất Đỏ đạt tiêu chuẩn thị trấn văn hóa. 26
21/04/2008 Quyết định số 1446/QĐ-UBND về việc công nhận xã Sông Xoài đạt tiêu chuẩn xã văn hóa. 27
21/04/2008 Quyết định số 1449/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở Đội 3 (giai đoạn 2), huyện Xuyên Mộc. 28
21/04/2008 Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Bệnh viện Bà Rịa, để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 30
21/04/2008 Quyết định số 1458/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thay thế cho thiết bị hư hỏng do bão số 9 của Sở Y tế. 32
21/04/2008 Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí dự toán theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng, công trình Trường Mầm non Bưng Kè, huyện Xuyên Mộc. 37
22/04/2008 Quyết định số 1461/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu điều dưỡng Bình Châu - Xuyên Mộc tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 39
22/04/2008 Quyết định số 1465/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa địa cụm xã Xà Bang - Cù Bị - Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
22/04/2008 Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình trồng bổ sung cây phục hồi rừng sau bão số 9 năm 2007 của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. 48
22/04/2008 Quyết định số 1471/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch Bờ Biển Vàng tại Chí Linh - Cửa Lấp, phường 11, thành phố Vũng Tàu. 50
22/04/2008 Quyết định số 1472/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng Mỏ Sét Mỹ Xuân 1 mở rộng tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 55
22/04/2008 Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phước Tỉnh 2, huyện Long Điền (Thay thế cho Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phước Tỉnh 2, huyện Long Điền). 60
15,548,388 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner