"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2008 Ngày 06 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21/04/2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ban hành chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2008. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07/04/2008 Quyết định số 1306/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án khu biệt thự Bình Minh - Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 16
22/04/2008 Quyết định số 1473/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
25/04/2008 Quyết định số 1491/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Trường Trung học Phổ thông liên xã Bông Trang, Bưng Riềng, Bình Châu tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. 25
28/04/2008 Quyết định số 1529/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 5270/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 30
28/04/2008 Quyết định số 1530/QĐ-UBND ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2008. 32
28/04/2008 Quyết định số 1538/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp (gói thầu số 01) thuộc dự án tuyến thoát nước chống ngập úng Lê Văn Lộc, kè Bến Đình, thành phố Vũng Tàu. 36
28/04/2008 Quyết định số 1539/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án khai thác mỏ Puzơlan núi Giao Linh, xã Bình Trung, huyện Châu Đức. 41
28/04/2008 Quyết định số 1540/QĐ-UBND về việc điều chỉnh điểm a khoản 6, khoản 12 và khoản 15 thuộc Điều 1 của Quyết định số 4068/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đầu tư dự án tuyến ống truyền tải Hòa Hội – Xuân Sơn, huyện Xuyên Mộc. 45
28/04/2008 Quyết định số 1541/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục 1 và mục 2 (điểm a và b) khoản 6, khoản 12 và khoản 15 thuộc Điều 1 của Quyết định số 4079/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đầu tư dự án tuyến ống truyền tải Hòa Hội - Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc. 47
28/04/2008 Quyết định số 1542/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí mua cây giống thực hiện Tết trồng cây năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 49
28/04/2008 Quyết định số 1543/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình khoanh nuôi phục hồi rừng và bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Côn Đảo thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2007. 53
29/04/2008 Quyết định số 1544/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 55
29/04/2008 Quyết định số 1545/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Tiểu học Thống Nhất, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. 60
02/05/2008 Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch thác Hòa Bình. 62
05/05/2008 Quyết định số 1587/QĐ-UBND về việc bổ sung mục 6.2.3 khoản 6, khoản 13 Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở Công nghiệp (bổ sung thiết bị theo Công văn số 1652/UBND-VP ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 63
15,247,366 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner