"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2008 Ngày 08 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/04/2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiềm chế lạm phát, bình ổn giá thị trường năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09/04/2008 Quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/200 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 13
28/04/2008 Quyết định số 1528/QĐ-UBND thành lập Đoàn phúc tra, khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 18
28/04/2008 Quyết định số 1533/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án nhà kho Bưu điện tỉnh và vỏ trạm tổng đài tại phường 12, thành phố Vũng Tàu. 20
29/04/2008 Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu khối lượng còn lại của gói thầu xây lắp cầu Thủ Lựu tại Km1+625 và đoạn còn lại (gói số 04b) thuộc dự án đường vành đai thành phố Bà Rịa. 25
02/05/2008 Quyết định số 1553/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá, hình thức hợp đồng và phê duyệt lại hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở Phước Tỉnh 2, huyện Long Điền. 30
02/05/2008 Quyết định số 1557/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở Quảng Thành, huyện Châu Đức. 35
02/05/2008 Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Tiểu học Trần Văn Quan, thành phố Bà Rịa. 37
02/05/2008 Quyết định số 1562/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Tiểu học Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc. 39
02/05/2008 Quyết định số 1563/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch biển Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 41
05/05/2008 Quyết định số 1573/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. 43
05/05/2008 Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình mở rộng các Phòng xét nghiệm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 46
05/05/2008 Quyết định số 1576/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa Nhà thi đấu đa năng Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 49
05/05/2008 Quyết định số 1577/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trạm Y tế phường 12, thành phố Vũng Tàu. 52
05/05/2008 Quyết định số 1578/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở Quang Trung, huyện Châu Đức. 54
05/05/2008 Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Nhà Văn hóa thành phố Bà Rịa. 56
05/05/2008 Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 11 Điều 1 Quyết định số 4167/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình doanh trại Tiểu đoàn 445 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại xã Long Phước thành phố Bà Rịa. 58
05/05/2008 Quyết định số 1588/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 60
15,247,557 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner