"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2008 Ngày 13 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/05/2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2010. 04
05/05/2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 07
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14/04/2008 Quyết định số 1376/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường vào Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành. 19
28/04/2008 Quyết định số 1534/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp vị trí thường xảy ra tai nạn tại đường Kim Long - Quảng Thành, huyện Châu Đức. 23
28/04/2008 Quyết định số 1535/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên, phường 10, thành phố Vũng Tàu. 27
28/04/2008 Quyết định số 1536/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp vị trí thường xảy ra tai nạn tại Km 8+100 đường Phước Tân - Châu Pha, huyện Tân Thành. 31
29/04/2008 Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 12 - Điều 1 - Quyết định số 3897/QĐ – UBND ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình trụ sở Công an phường 12, thành phố Vũng Tàu. 35
29/04/2008 Quyết định số 1547/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 12 - Điều 1 - Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở Công an phường 9, thành phố Vũng Tàu. 37
29/04/2008 Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 6 và 7 - Điều 1 - Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 - Điều 1 - Quyết định số 8320/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Gò Cát (phần diện tích còn lại), phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. 39
02/05/2008 Quyết định số 1551/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu trang bị 05 phòng máy vi tín dạy học cho 05 trường trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. 41
02/05/2008 Quyết định số 1552/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán phần thiết bị văn phòng, khối lớp học và ký túc xá thuộc công trình Trường Cao đẳng Cộng đồng (giai đoạn I). 50
02/05/2008 Quyết định số 1555/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. 51
02/05/2008 Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2008 dự án “Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. 53
05/05/2008 Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư công trình Trường Tiểu học bán trú Hải Nam, thành phố Vũng Tàu (giai đoạn 1), khoản mục chi phí: chi phí đền bù giải tỏa bổ sung. 56
05/05/2008 Quyết định số 1572/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Sài Gòn Atlantis Hotel phường 11, phường 12, thành phố Vũng Tàu. 57
06/05/2008 Quyết định số 1591/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ hai doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thiết bị trong năm 2008. 60
15,218,820 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner