"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2008 Ngày 23 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/04/2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11/04/2005 Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 10
06/05/2008 Quyết định số 1590/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Hotel Resort Regency Đầm Trầu - Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 13
14/05/2008 Quyết định số 1655/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường song hành khu dân cư số 2, trung tâm Côn Đảo, huyện Côn Đảo. 17
14/05/2008 Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án hạng mục thoát nước đường 27/4, huyện Xuyên Mộc. 21
16/05/2008 Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông vận tải. 25
16/05/2008 Quyết định số 1662/QĐ-UBND thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành Thuế từ năm 2005 đến năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 28
16/05/2008 Quyết định số 1663/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật ngành thuế từ năm 2005 đến năm 2007 trên địa bàn tỉnh của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 31
19/05/2008 Quyết định số 1664/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa, chỉnh trang Nhà thi đấu đa năng 3.000 chỗ Bàu Trũng, thành phố Vũng Tàu. 40
19/05/2008 Quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Công ti Môi trường (Sở Tài nguyên – Môi trường). 43
19/05/2008 Quyết định số 1669/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Tổ thường trực Ban Chỉ đạo chương trình phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. 45
19/05/2008 Quyết định số 1680/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Cảng vụ đường thủy nội địa. 47
19/05/2008 Quyết định số 1688/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án đường dây 220 kVA Bà Rịa – Vũng Tàu. 49
19/05/2008 Quyết định số 1689/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án cảng thép – Thép Việt, huyện Tân Thành. 53
19/05/2008 Quyết định số 1690/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Cảng quốc tế Sao Biển tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 57
15,247,279 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner