"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2008 Ngày 28 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/05/2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định thẩm quyền quản lí viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
14/05/2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và Chương trình số 13-CTr/TU ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Tỉnh uỷ về thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010. 20
19/05/2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh độ tuổi hưởng chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên cho người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 29
19/05/2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 30
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07/05/2008 Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc tuyển chọn quân nhân dự bị hạng hai năm 2008. 34
07/05/2008 Quyết định số 1595/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2005 - 2010. 37
07/05/2008 Quyết định số 1597/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm xe ôtô cứu thương chuyên dùng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 39
09/05/2008 Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc thu hồi 9.658.212,9 m2 đất tại xã Tân Hòa, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kĩ thuật Khu công nghiệp Phú Mỹ III. 40
19/05/2008 Quyết định số 1687/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án xây dựng tường rào, sân bãi Công an huyện Châu Đức. 42
19/05/2008 Quyết định số 1698/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án mở rộng Khu du lịch Sông Ray, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 46
22/05/2008 Quyết định số 1713/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng doanh trại Tiểu đoàn 445 tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. 50
22/05/2008 Quyết định số 1719/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu của dự án và hồ sơ mời thầu gói thầu số 9A (xây lắp đường dây cáp ngầm trung thế và 02 trạm biến áp) thuộc dự án trụ sở Công an tỉnh tại thành phố Bà Rịa. 53
22/05/2008 Quyết định số 1753/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí dự toán theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng, công trình chợ Gò Cát, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. 59
15,247,451 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner