"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2008 Ngày 07 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/05/2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/04/2008 Quyết định số 1532/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tóc Tiên 1, huyện Tân Thành. 26
27/05/2008 Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 6, 12, 14 Điều 1 Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kĩ thuật khu xử lí chất thải tập trung Tóc Tiên huyện Tân Thành. 31
27/05/2008 Quyết định số 1777/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong các trường mầm non và trẻ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng năm 2008. 34
27/05/2008 Quyết định số 1779/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. 37
27/05/2008 Quyết định số 1780/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình nhà ở tập thể giáo viên Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 39
27/05/2008 Quyết định số 1781/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 40
28/05/2008 Quyết định số 1782/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn dự án quy hoạch phát triển du lịch huyện Long Điền đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 41
28/05/2008 Quyết định số 1784/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức Đoàn công tác của tỉnh để cùng đoàn Mỹ điều tra vấn đề MIA tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 43
30/05/2008 Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ (bao gồm các Quốc lộ: 51, 55, 56) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 45
30/05/2008 Quyết định số 1803/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung chi phí chuẩn bị đầu tư công trình Trường Trung học Cơ sở Long Điền 2, huyện Long Điền, khoản mục chi phí đo đạc bản đồ địa chính. 48
30/05/2008 Quyết định số 1804/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sửa chữa cổng chào các ấp, khu phố văn hóa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 50
30/05/2008 Quyết định số 1805/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sửa chữa Trường Tiểu học Phước Hải 3, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 51
30/05/2008 Quyết định số 1806/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Tiểu học Bán trú Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu. 54
03/06/2008 Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Lộc An, huyện Đất Đỏ. 56
15,218,842 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner