"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2008 Ngày 17 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
05/06/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung tỉ lệ 1/2000 thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30/05/2008 Quyết định số 1802/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu chức năng Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. 10
03/06/2008 Quyết định số 1817/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán xây dựng Khu nhà ở liên kế H20 (lô I và K) tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. 12
03/06/2008 Quyết định số 1820/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà; công trình Trường Tiểu học Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. 14
03/06/2008 Quyết định số 1821/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà (lần 5); công trình Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 đợt 11, huyện Tân Thành. 17
03/06/2008 Quyết định số 1823/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà (lần 5); công trình Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 (đợt 1, 3 đến 8), huyện Tân Thành. 20
03/06/2008 Quyết định số 1827/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2007 phê duyệt điều chỉnh khoản 7, 9 Điều 1 Quyết định số 8443/QĐ ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà tạm giữ, Công an huyện Tân Thành. 24
04/06/2008 Quyết định số 1849/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (gói số 3) thuộc dự án Trường Chính trị tỉnh. 26
06/06/2008 Quyết định số 1873/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, huyện Tân Thành. 27
06/06/2008 Quyết định số 1876/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 10946/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7, Điều 1 Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 1999 phê duyệt đầu tư dự án hồ chứa nước Châu Pha, huyện Tân Thành. 29
06/06/2008 Quyết định số 1878/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9 - Điều 1 của Quyết định số 4828/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - tổng dự toán công trình nâng cấp, mở rộng cảng Côn Đảo tại Vũng Tàu. 31
06/06/2008 Quyết định số 1879/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán điều chỉnh công trình cải tạo, nâng cấp đường Hương lộ 5, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền; hạng mục công trình cửa xả số 1. 33
06/06/2008 Quyết định số 1882/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng (gói thầu số 3) thuộc dự án thay thế các các hố ga thu nước hiện hữu bằng hố thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới trên địa bàn tỉnh. 36
06/06/2008 Quyết định số 1883/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công, dự toán hạng mục cấp nước thuộc công trình hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư Gò Cát (phần diện tích còn lại), phường Long Toàn – thành phố Bà Rịa. 39
06/06/2008 Quyết định số 1889/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Tiểu học bán trú Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 42
06/06/2008 Quyết định số 1890/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí xây dựng trang thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 44
09/06/2008 Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Điều 1 - Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2006 phê duyệt điều chỉnh khoản 10 - Điều 1 – Quyết định số 8318/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường vào Khu công nghiệp sử dụng khí thấp áp, thành phố Bà Rịa. 46
09/06/2008 Quyết định số 1925/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân Tân Mỹ (Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch I) xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 48
09/06/2008 Quyết định số 1926/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân Phú Mỹ (Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch I), xã Hắc Dịch huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 51
10/06/2008 Quyết định số 1932/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình cải tạo, nâng cấp đường 30/4 thành phố Vũng Tàu, đoạn từ ngã tư Giếng Nước đến ngã ba Chí Linh; lí trình Km00 + 000 - Km3 + 400. 54
10/06/2008 Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển trụ sở làm việc. 56
11/06/2008 Quyết định số 1944/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ hỗ trợ các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 57
12/06/2008 Quyết định số 1951/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế dự toán khoanh nuôi phục hồi rừng và bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Côn Đảo thuộc dự án 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. 59
15,523,587 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner