"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2008 Ngày 19 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03/06/2008 Quyết định số 1814/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ mát giải trí đa năng Saigon Atlantis Hotel (phía biển), thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 03
03/06/2008 Quyết định số 1822/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bổ sung hỗ trợ tiền thuê nhà (lần 4) công trình Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành. 06
03/06/2008 Quyết định số 1824/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà (lần cuối); công trình Khu nhà ở Phú Mỹ, xã Tân Phước, huyện Tân Thành. 09
06/06/2008 Quyết định số 1891/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm xe chuyên dùng (xe bồn tưới cây 15m3) cho Công ti Công trình Đô thị và Dịch vụ Công cộng huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 12
09/06/2008 Quyết định số 1919/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí dự toán theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng; công trình Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trường Tộ, huyện Châu Đức. 20
09/06/2008 Quyết định số 1923/QĐ-UBND thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lí trong hoạt động tố tụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 22
10/06/2008 Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Hồ Cốc tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. 24
10/06/2008 Quyết định số 1936/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp (gói số 6) thuộc dự án cải tạo, nâng cấp các vị trí thường xảy ra tai nạn tại Km8 + 200 đường Kim Long - Quảng Thành và tại Km8+100 đường Phước Tân – Châu Pha. 31
10/06/2008 Quyết định số 1937/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị kiểm định an toàn bức xạ và hạt nhân của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 36
10/06/2008 Quyết định số 1939/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7, Điều 1 Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế 22kV và trạm biến áp 3 pha 100 kVA-15(22)/0,4 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 49
12/06/2008 Quyết định số 1950/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư bồi thường giải phóng mặt bằng hành lang lưới điện 110 kV Vũng Tàu - Thắng Tam, phường 10, thành phố Vũng Tàu. 52
12/06/2008 Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế dự toán trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng của Ban Quản lí rừng phòng hộ thuộc dự án 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2008. 56
18/06/2008 Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường Bình Ba – Láng Lớn, huyện Châu Đức. 59
15,215,202 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner