"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2008 Ngày 21 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
13/06/2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết thời kì 2006 - 2010 của 17 phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/06/2008 Quyết định số 1942/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP của Chính phủ. 06
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12/06/2008 Quyết định số 1953/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế dự toán trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ rừng của Ban Quản lí khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, thuộc dự án 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2008. 17
12/06/2008 Quyết định số 1959/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống đầu cơ tăng giá và bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu. 21
13/06/2008 Quyết định số 1965/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu sửa chữa cổng tường rào, nhà xe, sân vườn và cải tạo Phòng Hành chính tại trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh. 24
13/06/2008 Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tân Thành. 27
13/06/2008 Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình di dời mạng cáp thông tin liên lạc thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 29
13/06/2008 Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá trị hợp đồng xây lắp gói thầu cầu Gò Găng (gói thầu số 5) thuộc dự án đường và cầu sang đảo Gò Găng, thành phố Vũng Tàu. 32
16/06/2008 Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Khu căn cứ dịch vụ du lịch Hàng hải tại rạch Bàn Thạch, huyện Tân Thành. 34
16/06/2008 Quyết định số 1973/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Bà Rịa. 39
17/06/2008 Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 43
17/06/2008 Quyết định số 1975/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 44
17/06/2008 Quyết định số 1977/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình Nhà thi đấu thể dục - thể thao, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Bàu Thành, huyện Long Điền. 45
17/06/2008 Quyết định số 1978/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình Trường Trung học Phổ thông bán công Phú Mỹ tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. 46
17/06/2008 Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình bể bơi Trung tâm Văn hóa - Thể thao Bàu Thành, huyện Long Điền. 47
18/06/2008 Quyết định số 1993/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kĩ thuật khu xử lí chất thải tập trung Tóc Tiên huyện Tân Thành. 48
18/06/2008 Quyết định số 2001/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở Công an phường 12, thành phố Vũng Tàu. 52
18/06/2008 Quyết định số 2002/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở Công an phường 9, thành phố Vũng Tàu. 55
18/06/2008 Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư ngã ba Bà Rịa, thành phố Bà Rịa. 58
19/06/2008 Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 9 - Điều 1 Quyết định số 9783/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư cải tạo và nâng cấp đường Chuông Quýt - Gò Cát, huyện Xuyên Mộc. 59
19/06/2008 Quyết định số 2023/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đường vào và hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 61
15,021,919 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner