"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2008 Ngày 25 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/06/2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND về việc chi tiết danh mục dự án đầu tư bằng nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2008. 04
13/06/2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về lập, quản lí, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 10
24/06/2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP và Nghị định số 167/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng. 15
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26/05/2008 Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung khối lượng ngoài thiết kế kĩ thuật thi công dự toán xây dựng Trường Tiểu học đô thị Chí Linh, thành phố Vũng Tàu. 19
10/06/2008 Quyết định số 1929/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 khu dân cư và du lịch hành lang ven biển Phước Hưng - Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 21
18/06/2008 Quyết định số 1988/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 12, 15 Điều 1 Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào Nhà máy đóng tàu Ba Son. 30
18/06/2008 Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Trường Mầm non Phước Hải, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 32
18/06/2008 Quyết định số 1992/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa chốt dân phòng xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 33
18/06/2008 Quyết định số 1994/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa chốt dân phòng xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 35
18/06/2008 Quyết định số 1995/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa Ban ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 37
18/06/2008 Quyết định số 1996/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa chốt dân phòng thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 39
18/06/2008 Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình mở rộng cảng cá Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 41
18/06/2008 Quyết định số 1999/QĐ-UBND về việc gia hạn hợp đồng hoạt động của Đoàn công tác liên ngành xử lí đất tạm giao đối với Công ti trách nhiệm hữu hạn Bình Giã tại phường 12, thành phố Vũng Tàu theo Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 42
18/06/2008 Quyết định số 2000/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa nhà làm việc Công an và tường rào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Long Tâm, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 43
18/06/2008 Quyết định số 2004/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình khu trung tâm thương mại Lò Vôi, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 45
18/06/2008 Quyết định số 2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Văn phòng Ban Quản lí các khu du lịch, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 46
19/06/2008 Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ban Quản lí các khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trong các khu công nghiệp. 48
19/06/2008 Quyết định số 2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 15, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. 49
20/06/2008 Quyết định số 2083/QĐ-UBND về việc nâng mức kinh phí xây nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 52
23/06/2008 Quyết định số 2094/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Trung học Phổ thông liên xã Bông Trang - Bưng Riềng - Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 53
23/06/2008 Quyết định số 2099/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình đường vào khu công nghiệp sử dụng khí thấp áp – thành phố Bà Rịa. 55
24/06/2008 Quyết định số 2107/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường Chuông Quýt – Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 57
15,247,359 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner