"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2008 Ngày 05 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/06/2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt chiến lược truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2008 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 03
11/06/2008 Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức quản lí và sử dụng mạng thông tin vô tuyến điện để phục vụ công tác chỉ huy, điều hành phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 29
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19/06/2008 Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung đối với 05 công trình quỹ đất do Công ti trách nhiệm hữu hạn Xây lắp Thái Dương nhận thầu thi công. 37
25/06/2008 Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8, Điều 1 Quyết định số 4273/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế thi công và dự toán hạng mục công trình di dời đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp 1 pha 50 kVA - 8,66 (12,7)/0,22 kV khu vực ngã ba Bà Rịa, thuộc dự án đường vành đai thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 39
26/06/2008 Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. 41
01/07/2008 Quyết định số 2242/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức hợp đồng và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 01 (xây lắp) thuộc dự án đường vào Khu công nghiệp sử dụng khí thấp áp thành phố Bà Rịa. 49
01/07/2008 Quyết định số 2249/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án trụ sở Công an phường 9, thành phố Vũng Tàu. 52
01/07/2008 Quyết định số 2250/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án trụ sở Công an phường 12, thành phố Vũng Tàu. 56
15,247,509 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner