"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45           Năm 2008 Ngày 21 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/06/2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ban hành Qui định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
15/07/2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2008. 30
15/07/2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chỉ tiêu văn hoá - xã hội năm 2008. 33
15/07/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2007. 35
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04/07/2008 Quyết định số 2294/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình nâng cấp đường Hội Bài – Châu Pha - Đá Bạc - Phước Tân, giai đoạn 1; lí trình: Km0+00 ÷ Km20+875. 39
07/07/2008 Quyết định số 2311/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng các phòng thí nghiệm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 46
08/07/2008 Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. 49
15/07/2008 Quyết định số 2386/QĐ-UBND về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu du lịch Quảng Trọng tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 52
17/07/2008 Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 58
15,247,521 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner