"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46           Năm 2008 Ngày 25 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/07/2008 Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND về việc tổ chức “Ngày lao động vì tương lai con em chúng ta” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07/07/2008 Quyết định số 2312/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trạm Y tế phường 12, thành phố Vũng Tàu. 07
09/07/2008 Quyết định số 2336/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí tích hợp dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính các xã, thị trấn với hệ thống hồ sơ thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. 10
09/07/2008 Quyết định số 2337/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí tích hợp dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính các phường, thị trấn với hệ thống hồ sơ thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa. 13
09/07/2008 Quyết định số 2338/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí tích hợp dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính các xã, thị trấn với hệ thống hồ sơ thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 16
21/07/2008 Quyết định số 2427/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng các hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát kĩ thuật thi công công trình khu nhà ở liên kế H20 (lô I và K) tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. 19
21/07/2008 Quyết định số 2428/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của dự án và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án nhà tạm giữ - Công an huyện Tân Thành. 22
21/07/2008 Quyết định số 2432/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Long Mỹ, tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 27
21/07/2008 Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ bổ sung cho 04 hộ thuộc công trình hệ thống thủy lợi hồ Sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc. 30
21/07/2008 Quyết định số 2434/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế kĩ thuật - tổng dự toán (gói thầu số 1) thuộc dự án hạ tầng kĩ thuật khu xử lí chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành. 32
21/07/2008 Quyết định số 2436/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước thành phố Bà Rịa năm 2008. 35
21/07/2008 Quyết định số 2437/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước thành phố Vũng Tàu năm 2008. 37
21/07/2008 Quyết định số 2438/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Châu Đức năm 2008. 39
21/07/2008 Quyết định số 2439/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Đất Đỏ năm 2008. 41
21/07/2008 Quyết định số 2440/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Long Điền năm 2008. 43
21/07/2008 Quyết định số 2441/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Tân Thành năm 2008. 45
21/07/2008 Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Xuyên Mộc năm 2008. 47
21/07/2008 Quyết định số 2443/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 12 Điều 1 Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến thoát nước chống ngập úng đường Lê Văn Lộc kè Bến Đình, thành phố Vũng Tàu. 49
21/07/2008 Quyết định số 2444/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 9 Điều 1 Quyết định số 10421/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường qui hoạch số 2, huyện Châu Đức. 51
21/07/2008 Quyết định số 2450/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu biệt thự Bãi Sau, phường 2, thành phố Vũng Tàu. 53
22/07/2008 Quyết định số 2461/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 06 (thiết bị văn phòng) thuộc dự án Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ. 55
22/07/2008 Quyết định số 2462/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án triển khai Văn phòng điện tử tại Sở Tài nguyên – Môi trường. 56
22/07/2008 Quyết định số 2463/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án triển khai Văn phòng điện tử tại Thanh tra tỉnh. 58
15,218,804 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner