"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47           Năm 2008 Ngày 27 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/07/2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Qui định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
16/07/2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 16
16/07/2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2007 của huyện Tân Thành. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24/07/2008 Quyết định số 2485/QĐ-UBND về việc ban hành ''Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2008 - 2010''. 25
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17/07/2008 Quyết định số 2416/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang Công ti cổ phần của Công ti cổ phần Thủy sản và Xuất, nhập khẩu Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 34
21/07/2008 Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình chung cư cao tầng khu tái định cư H20, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. 36
23/07/2008 Quyết định số 2466/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở phường 2, thành phố Vũng Tàu. 38
24/07/2008 Quyết định số 2475/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 5) thuộc dự án xây dựng 18 phòng học và hội trường Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 40
24/07/2008 Quyết định số 2476/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu của dự án và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tân Thành. 44
24/07/2008 Quyết định số 2477/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án trùng tu, tôn tạo khu di tích Bạch Dinh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 49
24/07/2008 Quyết định số 2478/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí dự toán theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng, công trình Trường Trung học Cơ sở Châu Văn Biếc, huyện Đất Đỏ. 51
24/07/2008 Quyết định số 2479/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Trạm Y tế xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 53
24/07/2008 Quyết định số 2480/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa Trung tâm Văn hóa Học tập cộng đồng xã Long Tân, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 55
24/07/2008 Quyết định số 2481/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sửa chữa Đền thờ Liệt sĩ xã Long Tân, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). 57
24/07/2008 Quyết định số 2482/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán bổ sung chi phí xây lắp công trình Trường Tiểu học Bình Giã, huyện Châu Đức. 59
15,215,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner