"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48           Năm 2008 Ngày 29 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/07/2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Qui định giá hoa màu cây trái, diêm nghiệp, nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09/07/2008 Quyết định số 2332/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai phần mềm qui trình một cửa tích hợp vào website tại Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. 24
09/07/2008 Quyết định số 2333/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí xây dựng phần mềm Công báo điện tử. 27
09/07/2008 Quyết định số 2334/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. 30
09/07/2008 Quyết định số 2335/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. 33
09/07/2008 Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí hộ tịch tại các xã, phường, thị trấn thuộc thị xã Bà Rịa và huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 37
15/07/2008 Quyết định số 2389/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch 3, huyện Tân Thành. 44
15/07/2008 Quyết định số 2390/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch 2, huyện Tân Thành. 48
15/07/2008 Quyết định số 2391/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tóc Tiên 2, huyện Tân Thành. 52
21/07/2008 Quyết định số 2429/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Nhà máy đóng tàu Ba Son tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành. 56
15,247,234 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner